BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

Witamy w serwisie internetowym

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony. Znajdą tutaj Państwo informacje z zakresu działalności ratowniczo – gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ale nie tylko. Publikujemy tu również aktualności z Komendy, opis wybranych interwencji i wydarzeń, które mają miejsce na terenie naszego miasta, ciekawe i ważne porady, a także dane statystyczne, ostrzeżenia i inne informacje.

Dowiedz się więcej

04.11.2018

04 listopada 2018 roku, w związku z jubileuszem 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie na Jasnej Górze, odbyły się główne uroczystości upamiętniające obchody tej rocznicy. Pod narodowym patronatem Prezydenta RP, z udziałem rodziny jasnogórskiego bohatera kpt. Artura Wiśniewskiego, dzieci i młodzieży, władz państwowych i samorządowych oraz pielgrzymów na Jasnej Górze. Na setne urodziny Niepodległości dzieci przyniosły 100 metrową flagę, która w spektakularny sposób, dzięki komandosom, zawisła na jasnogórskiej wieży.

100 lat temu, 4 listopada 1918r. polskie flagi pojawiły się nad Jasną Górą. Była godz. 9.15. Na rozkaz gen. T.Rozwadowskiego oddział żołnierzy z 2. Pułku Piechoty pod komendą por. Artura Wiśniewskiego przejął klasztor z rąk zaborców.

W uroczystych obchodach wzięli udział przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Policji, podmiotów podległych MSWiA (od prawej) podinsp. mgr Dariusz KIEDRZYN - Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie, dr n. med. Piotr Gazda - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Katowicach, mł. insp. mgr inż. Dariusz Atłasik - Komendant Miejski Policji w Częstochowie, st. bryg. mgr inż. Jarosław Piotrowski - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, nadbryg. Adam Czajka - Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. mgr inż. Jacek Kleszczewski - Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, bryg. mgr Piotr Placek - Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, st.kpt. mgr inż. Tomasz Bąk - Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

 

Po oficjalnych uroczystościach, na błoniach jasnogórskich, strażacy Komendy Miejskiej Państwowej w Częstochowie prezentowali sprzęt ratowniczo - gaśniczych, propagowali bezpieczne zachowanie oraz propagowali wiedzę w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”

29.10.2018

 W dniach 9, 10, 11 . 10. 2018 r. na terenie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczy  prowadzonego przez Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi „Honoratki”  przy  ul. Ogrodowej  35,  odbyły się ćwiczenia mające na celu: .

 

  1. praktyczne sprawdzenie założeń dotyczących możliwości i czasu dojazdu do miejsca zdarzenia przewidzianych sił i środków ,
  2. zapoznanie ćwiczących z warunkami budowlanymi obiektów, warunkami ewakuacji, zaopatrzeniem wodnym i możliwością dojazdu,
  3. praktyczne sprawdzenie zadań dotyczących :

-  alarmowania

- sprawdzenia stopnia przygotowania do prowadzenie ewakuacji w sytuacji powstania zagrożenia oraz przeprowadzenie ewakuacji oddziału szpitalnego.

  1. sprawdzenie umiejętności postępowania pracowników zakładu opiekuńczo – leczniczego w/w obiekcie w sytuacji powstania pożaru, bądź innego miejscowego zagrożenia,
  2. sprawdzenie możliwości podjazdu do budynku i prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych,
  3. sprawdzenie możliwości manewrowych drabin mechanicznych.
  4. doskonalenie umiejętności posługiwania się sprzętem łączności radiowej oraz wykorzystywania kanałów ratowniczo – gaśniczych podczas prowadzenia działań

 

Opis zdarzenia:

W wyniku zwarcia instalacji kuchenki elektrycznej  w pomieszczeniu kuchni  pawilonu B na III piętrze powstaje pożar. Ze względu na usytuowanie kuchenki, pożar szybko rozprzestrzenia się obejmując stałe elementy wyposażenie pomieszczenia. Załącza się alarm pożarowy I stopnia poprzez zadymianie czujki dymu w pomieszczeniu. Pracownik udaje się na miejsce w celu ustalenie przyczyny alarmu. Po rozpoznaniu sytuacji załącza poprzez ROP alarm II stopnia i przystępuje do gaszenia pożaru przy pomocy gaśnic i hydrantu. W tym samym czasie drugi pracownik informuje Dyrektora placówki, o zaistniałej sytuacji. Dyrektor nakazuje poinformowanie Straży Pożarnej oraz zarządza ewakuacje pacjentów ze strefy pożarowej pawilonu. Ponadto nakazuje poinformować pensjonariuszy w budynku głównym o zaistniałej sytuacji, żeby nie dopuścić do paniki.

Po zakończeniu ewakuacji Dyrektor dokonuje przeliczenia wszystkich pracowników i informuje Dowódcę Jednostki Straży Pożarnej że wszyscy zostali ewakuowani.

 

 

19.10.2018

W dniu 18 października br. odbyły się ćwiczenia „GAZ 2018” . Ich głównym celem było praktyczne sprawdzenie przygotowania oraz doskonalenie współdziałania sił i środków  krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych w przypadku uszkodzenia linii przesyłowej oraz zapalenia się gazu.

Ponadto ćwiczenia „GAZ 2018” miały na celu rozpoznanie infrastruktury przesyłowej, dróg pożarowych, zaopatrzenia wodnego do gaszenia pożarów oraz technologii transportu gazu.

Wzięły w nich udział wytypowane jednostki ochrony przeciwpożarowej z KM PSP Częstochowa, KP PSP w Lubliniec i Kłobuck oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Cisie, Wrzosowa, Konopiska i Dżbów.

16.10.2018

Powiat częstochowski wzbogacił się o kolejny nowy pojazd ratowniczo - gaśniczy. 13 października 2018 roku odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie nowego wozu bojowego jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrzanowicach.