BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

Witamy w serwisie internetowym

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony. Znajdą tutaj Państwo informacje z zakresu działalności ratowniczo – gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ale nie tylko. Publikujemy tu również aktualności z Komendy, opis wybranych interwencji i wydarzeń, które mają miejsce na terenie naszego miasta, ciekawe i ważne porady, a także dane statystyczne, ostrzeżenia i inne informacje.

Dowiedz się więcej

14.09.2018

1. Podnoszenie wałów na rzece Warcie.

W związku z długotrwałymi opadami w południowej Polsce poziom wód w ciekach wodnych w dorzeczu Warty uległ znacznemu podwyższeniu w związku z czym Prezydent Miasta w dniu 10 września 2018 o godzinie 8.00 wprowadził na terenie miasta Częstochowa stan pogotowia przeciwpowodziowego. W związku z wezbraniem wód rzeki Warty oraz przekroczeniem stanu alarmowego w dniu 12 września 2018 roku o godzinie 23.00 Prezydent Miasta wprowadził na ternie miasta alarm przeciwpowodziowy. Podczas monitoringu wałów na rzece Warcie na wysokości Galerii Jurajskiej stwierdzono przecieki infiltracyjne lewego wału przeciwpowodziowego, w związku z czym Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego Prezydenta Miasta podjął decyzję o wzmocnieniu i podniesieniu wałów w tym miejscu.

2. Ewakuacja

 Po otrzymaniu informacji o podłożeniu materiałów niebezpiecznych zarządca V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza podjął decyzję o ewakuacji osób znajdujących się w budynku szkoły.

W momencie zakończenia ewakuacji szkoły służby otrzymały informacje o wystąpieniu pożaru na terenie Centrum Handlowego - Galeria Jurajska zarządca obiektu podjął decyzję o jego ewakuacji.

3. Wypadek

Przy Centrum Handlowym - Galeria Jurajska doszło do wypadku autobusu komunikacji miejskiej i dwóch samochodów osobowych (samochody osobowe spłonęły). W związku z uszkodzeniem autobusu komunikacji miejskiej wystąpił wyciek substancji ropopochodnych do rzeki Warty. Ze zgłoszenia jednoznacznie wynika, że jest to zdarzenie komunikacyjne o charakterze masowym. Przewidywana ilość osób poszkodowanych ok. 12.

Powyższe to scenariusz ćwiczeń sprawdzających założenia planu ratowniczego dla miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego organizowanego w ramach ćwiczeń z zakresu Zarządzania Kryzysowego "Częstochowa 2018". Przeprowadzone ćwiczenia miały na celu sprawdzenie praktyczne możliwości operacyjnych służ ratowniczych oraz koordynację i współdziałanie wszystkich służb z terenu miasta i powiatu częstochowskiego.

 

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji

 

 

Zdjęcia Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego w Częstochowie.

14.09.2018
 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej z dniem 11 września 2018 r. powierzył pełnienie obowiązków st. bryg. mgr. inż. Adamowi Wilkowi na stanowisku zastępcy śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP. 

St. bryg. mgr inż. Adam Wilk jest absolwentem Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Uniwersytetu Opolskiego. Ukończył również studia podyplomowe „Zarządzanie Sytuacją Kryzysową” na Uniwersytecie Śląskim.

Po ukończeniu szkoły służbę pełnił w komendzie w Stalowej Woli, Tarnobrzegu, ZZSP Zakładów Azotowych „Azoty” Chorzów, a następnie w Bytomiu, gdzie zajmował kolejno stanowiska dowódcy sekcji, dowódcy kompanii, dowódcy zmiany, dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej, a od 2001r. zastępcy komendanta miejskiego PSP. 1 grudnia 2017 roku został powołany na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Będzinie.

Wielokrotnie brał udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, w tym w największej związanej z gaszeniem pożaru kompleksu leśnego w Kuźni Raciborskiej w 1992 roku. Dowodził między innymi akcjami: gaszenia pożaru Opery Śląskiej, zawalenia się budynku przy ul. Wesołej i wybuchu gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Energetyki w Bytomiu. W trakcie dotychczasowej służby był współorganizatorem i członkiem Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego w KM PSP w Bytomiu, pomysłodawcą i organizatorem Mistrzostw Śląska Strażaków PSP i OSP w Pływaniu, współorganizatorem XXXII Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Polski w Tenisie Stołowym, współprowadzącym programu TVP3 Katowice „Raport z akcji”. Przez wiele lat pełnił także nieetatową funkcję rzecznika prasowego komendanta miejskiego PSP w Bytomiu.

Odznaczony m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Medalem za Ofiarność i Odwagę.

 

Zdjęcie:Tomasz Banaczkowski, Przegląd Pożarniczy

04.09.2018

Powołanie Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

We wtorek (4 września) wiceminister Jarosław Zieliński, w imieniu szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego, wręczył st. bryg. Arkadiuszowi Biskupowi akt powołania na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Podczas spotkania, w którym udział wziął również Komendant Główny PSP gen. bryg. Leszek Suski, wiceminister Jarosław Zieliński pogratulował awansu nowemu Zastępcy Komendanta oraz podkreślił wagę służby i odpowiedzialność, jaka będzie towarzyszyć objęciu nowego stanowiska.

Nowy zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej od listopada 2016 roku pełnił służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach na stanowisku Zastępcy Komendanta.

Starszy brygadier Arkadiusz Biskup podczas swojej służby w PSP został odznaczony m.in. Złotym Medalem Zasługi dla Pożarnictwa, Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, a w 2018 roku otrzymał Złoty Krzyż za zasługi dla WOPR-u.

Wiceminister Jarosław Zieliński wręcza akt powołania na Zastępcę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Artykuł pochodzi ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/17934,Powolanie-Zastepcy-Komendanta-Glownego-Panstwowej-Strazy-Pozarnej.html

 
03.09.2018

Strażacy żegnają się ze służbą

W związku z zakończeniem służby w Państwowej Straży Pożarnej i przejściem na emeryturę
w imieniu kadry kierowniczej, strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, pragniemy Panom: st. bryg. Janusz Benduch – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie oraz st. asp. Janusz Chrząstek – Starszy operator sprzętu specjalnego, serdecznie podziękować za lata sumiennej i ofiarnej służby w niesieniu pomocy i ratowaniu ludzkiego życia i mienia. W tak uroczystym dniu pożegnania ze służbą, życzymy, aby zachowali Panowie na zawsze te najpiękniejsze chwile, jakie przeżyli w swoim życiu zawodowym na różnych stanowiskach służbowych. Proszę przyjąć także najlepsze życzenia dobrego zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.

Z poważaniem Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie st. bryg. Jarosław Piotrowski oraz Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie st. kpt. Tomasz Bąk.

 

31.08.2018

31.08.2018 odbyła się uroczystość ślubowania 6 strażaków, którzy rozpoczną służbę w Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Ślubowanie przyjął Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie st. bryg. Jarosław Piotrowski.

Każdy funkcjonariusz w Polsce ma obowiązek złożenia ślubowania przed przystąpieniem do służby w formacji mundurowej, odnosi się to również do funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Ślubowanie to bardzo uroczysty moment w życiu zawodowym. Jest ono postrzegane jako coś podniosłego, stanowi symbol pełnego włączenia do cieszącej się społecznym prestiżem służby, wzmacnia świadomość własnej tożsamości zawodowej.

 Podejmując służbę w Państwowej Straży Pożarnej, strażak składa ślubowanie według następującej roty:


„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”.